предложение за брак Criquet Mystery

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК
РЕЧ, МЯСТО